Regulamin korzystania z internetu

logo

Załącznik nr 4

do zarządzenia nr 1/2016

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej

w Milejewie z dnia 06.10.2016 r.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI INTERNET
w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Milejewie

 

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Milejewie zapewnia użytkownikom nieodpłatne korzystanie z sieci internet. Jedynym warunkiem korzystania jest zarezerwowanie czasu pracy u bibliotekarza.

2. Użytkownik może poprosić bibliotekarza o pomoc w konfiguracji programów i kont pocztowych, obsłudze wyszukiwarek, ogólnym poruszaniu się po sieci.

3. Użytkownik ponosi ostateczną odpowiedzialność za swoje działania przy dostępie do usług sieciowych.

4. Używanie internetu jest przywilejem, a nie uprawnieniem. Przywilejem, który może być w każdej chwili odebrany za jego nadużywanie. Przykładami nadużyć może być umieszczanie w systemie nielegalnych informacji, używanie obelżywego lub budzącego inne zastrzeżenia języka w przesyłanych wiadomościach – publicznych i prywatnych, a także niedozwolone jest odwiedzanie stron internetowych zawierających erotykę i pornografię lub niezgodnych z prawem oraz praca z plikami łamiącymi prawa autorskie, czy też zawierającymi wirusy.

5. Pierwszeństwo jednak mają osoby poszukujące informacji. W przypadku, gdy użytkownik korzysta z internetu dla celów rozrywkowych, a kolejna osoba chce korzystać dla celów informacyjnych, bibliotekarz może nakazać zwolnienie stanowiska komputerowego.

 

Subskrybuj Subskrybuj