PATRONAT

Informujemy z ogromną radością, że patronat (na razie nieoficjalny) nad naszą biblioteką objął Adam Wiśniewski-Snerg. Wspaniały pisarz i naukowiec. W naszej bibliotece znajdziecie wszystkie książki Snerga! Zapraszamy!

Adam Wiśniewski-Snerg 
 Oto krótka notka biograficzna z Wikipedii. Zapraszamy na stronę www o naszym Patronie. Harmonogram działa związanych z nadaniem patronatu bibliotece:
 

L.p.

Zadania

1

Podjęcie inicjatywy nadania patronatu bibliotece.

2

Powołanie komitetu organizacyjnego oraz przyjęcie planu działania.

3

Utworzenie kącika pamięci poświęconego osobie patrona.

4

Przyjęcie projektu rzeźby patrona oraz tablicy pamiątkowej.

5

Popularyzacja inicjatywy nadania imienia w mediach lokalnych.

6

Ustalenie daty uroczystości nadania imienia.

7

Gromadzenie materiałów biograficznych, pamiątek, fotografii dotyczących patrona.

8

Wystąpienie z wnioskiem do Rady Gminy o nadanie patronatu.

9

Cykliczne spotkania popularyzujące postać patrona.

10

Projekt wystawy poświęconej patronowi – ekspozycja stała.

11

Przybliżenie postaci patrona mieszkańcom gminy i nie tylko.

12

Dokumentowanie działań związanych z nadaniem imienia.

Subskrybuj Subskrybuj