Academica

Informujemy, i nasza biblioteka przystapiła do Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych Academica

Korzystanie z systemu umożliwia:

• Dostęp do literatury naukowej i popularnonaukowej (książek, w tym również podręczników akademickich i artykułów z czasopism naukowych ze zbiorów Biblioteki Narodowej)

• Przeszukiwanie ponad trzymilionowego, wielodziedzinowego zasobu (także tego objętego ochroną prawa autorskiego)

• Rezerwację obiektów i tworzenie do nich notatek

Wszystkie publikacje z domeny publicznej i na licencji są udostępnianie na stronach www.academica.edu.pl oraz Cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA www.polona.pl.

Zapraszamy do skorzystania z terminala.

Subskrybuj Subskrybuj